Koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci

Partnerskými subjekty projektu jsou:

 

- Západočeská univerzita v Plzni

- VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

- Mendelova univerzita v Brně

- T-MAPY spol. s r.o.

- GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář


 

 


©2011 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky