Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice

 

CZ.1.07/2.4.00/17.0069

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory Partnertsví a sítě je podpořen projekt Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (GeoInfoNET). Hlavním tématem podpory operačního programu je rozvoj lidského potenciálu v oblasti výzkumu a inovací, především v oblasti dalšího studia a odborné přípravy výzkumných pracovníků a spolupráce v sítích subjektů vytvářených mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnými organizacemi a výrobními či aplikačními firmami.

Projekt Propojení a rozvoj spolupráce subjektů v geoinformatice (GeoInfoNET) je orientován na spolupráci mezi subjekty zabývajícími se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací geoinformatiky (GI). Geoinformatika, jako mladá aplikační disciplína, prochází rozvojem a proniká do mnoha oborů lidské činnosti. Dochází tak k rozvoji poznatků, ne však jejich sdílení. Stávající úroveň spolupráce není dostatečná, chybí syntetizující přístup i těsnější propojení.

Obsahem projektu je posílení partnerství a spolupráce mezi institucemi zabývajících se vzděláváním, výzkumem, vývojem a aplikací v oblasti geoinformatiky. Spolupracující subjekty vytvoří v průběhu řešení projektu síť GeoInfoNET, zabývající se všemi oblastmi geoinformatiky. Dojde ke zvýšení vzájemné informovanosti o vzdělávací, výzkumné i aplikační činnosti, provázanosti subjektů při spolupráci nad společně řešenými úkoly i organizovanými akcemi, sdílenými nejmodernějšími poznatky.

Vytvořením sítě GeoInfoNET dojde k prohloubení spolupráce mezi subjekty (stáže, přednášky, exkurze), zvýšení odborných znalostí a dovedností (přednášky a workshopy), získání komunikačních dovedností (vzdělávací kurzy) cílové skupiny, což přispěje ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce. Zlepšení spolupráce subjektů se kladně projeví na úrovni terciárního vzdělávání, výzkumu a implementaci současných poznatků do praxe. Sdílení poznatků podpoří jejich dostupnost pro cílovou skupinu, kterou jsou zaměstnanci a studenti organizací, které jsou součástí sítě.

 

Koordinátorem projektu je Univerzita Palackého v Olomouci

Partnerskými subjekty projektu jsou:

 

- Západočeská univerzita v Plzni

- VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

- Mendelova univerzita v Brně

- T-MAPY spol. s r.o.

- GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

 

Klíčové aktivity:


KA1: Vytvoření sítě spolupráce GeoInfoNET

 

Síť GeoInfoNET bude prostředkem k nalezení společných témat spolupráce partnerů sítě a ke zlepšení komunikace mezi partnery, zvýšení objemu spolupráce a aktivním tvůrcem exkurzí a stáží. V rámci této aktivity budou odborní pracovníci sítě poskytovat informace o organizacích, jejich zaměření a aktivitách, budou prezentovat své výsledky a nabízet potenciál.

 

KA2: Dobré praxe (best practices)


Členové sítě GeoInfoNET budou vysílat týmy cílové skupiny na tzv. Dobré praxe, stáže určené k zjištění systémů a metod práce v sítích podobného zaměření v zahraničí. Každý rok realizace projektu budou vysláni každým partnerem sítě dva týmy (resp. jeden tým) na dva týdny (resp. 4 týdny) do již fungujících zahraniční sítí. Získané informace sdělí jako lektor Dobré praxe členům sítě GeoInfoNET. Přednášku připraví i jako článek na web a materiál pro síť.

 

KA3: Vzdělávací blok


Naplnění aktivity zajistí odborní pracovníci žadatele projektu a partnera VŠB-TU Ostrava. Jedná se o organizaci exkurzí pro cílovou skupinu studentů a pracovníků žadatele a partnerů sítě, během nichž dojde ke zlepšení praktických dovedností a doplnění vědomostí o nové, aktuální poznatky. Další část této aktivity představují vzdělávací kurzy, jejichž cílem je zvýšení komunikačních dovedností a schopností, rozvoj osobnosti i odborný růst pro zvýšení uplatnění cílové skupiny na trhu práce. Informace o kurzech a exkurzích budou na stránkách projektu.

 

 

Web

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

©2011 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky