Cíle projektu

 

Rychlý rozvoj geoinformačních technologií vyžaduje i růst odbornosti akademických pracovníků a dalších pracovníků zabývajících se výzkumem a vývojem. Vyžaduje také vyšší specializaci a nasazení u studentů geoinformatických oborů bakalářského, magisterského a doktorského studia. Běžná spolupráce institucí z oblasti geoinformatiky se v současném konkurenčním prostředí jeví jako nedostatečná. Zlepšení komunikace a prohloubení spolupráce mezi zapojenými subjekty, které současně s koordinátorem projektu tvoří špičky oboru, je žádoucí zejména pro zvýšení konkurenceschopnosti oboru v národním i mezinárodním měřítku.

Cílem projektu GeoInfoNet je vytvoření sítě institucí zabývajících se geoinformatikou v oblasti vzdělávání (na úrovni bakalářského, magisterského a především doktorského studia), vývoje prostředků pro GI a aplikací GI v různých oborech. Součástí tohoto cíle je také rozvoj spolupráce a posílení vztahů mezi zapojenými subjekty a nastolení společné strategie rozvoje znalostní společnosti v oblasti GI v České republice.

Hlubší spolupráce mezi subjekty sítě GeoInfoNet přispěje k lepšímu a rychlejšímu přenosu poznatků. Tím bude vytvořeno prostředí pro profesní i osobní rozvoj pracovníků a studentů zapojených subjektů, stoupne prestiž oboru a bude podpořena konkurenceschopnost a posílena pružnost reakce na poptávku po odbornících z aplikační sféry. Budováním týmů studentů a pracovníků z různých pracovišť při stážích bude položen základ užší spolupráce v budoucnu.

 

 

Poslední články

Web

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

©2011 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky