Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou studenti vysokých škol, akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol žadatele a partnerských organizací z oblasti terciárního vzdělávání a další pracovníci zabývající se výzkumem a vývojem geoinformačních technologií partnerských institucí žadatele z výzkumné a aplikační sféry. Zlepšení spolupráce subjektů se kladně projeví na úrovni terciárního vzdělávání (stáže, workshopy, web), implementaci současných poznatků, rychlejší aplikaci nových poznatků do praxe (exkurze studentů) a zvýšením praktických zkušeností studentů a zaměstnanců (Vzdělávací kurzy). Vzájemné sdílení poznatků podpoří jejich dostupnost pro cílovou skupinu.

Realizace projektu podpoří spolupráci mezi vzdělávacími, výzkumnými a aplikačními institucemi, zabývajícími segeoinformačními technologiemi. Dojde tak k rozvoji společných aktivit, těsnějšímu propojení odborných pracovišť,rozšíření vzájemné informovanosti a tvorbě společných týmů.

Motivací akademických pracovníků je profesní růst nezbytný k zastávání odborné pozice, rozšíření kontaktů v akademické obci i aplikační sféře. Cílová skupina bude zapojena při vzdělávacích přednáškách a kurzech a při stážích. Potřeba účasti na těchto aktivitách vychází z potřeb zapojených pracovišť a promítá se do jejich hodnocení.

Zapojení studentů různých studijních programů přinese možnost získání jedinečných zkušeností na špičkových pracovištích, kontakty s významnými odborníky, realizaci vlastních projektů na odborných pracovištích a rozvoj komunikačních dovedností. Budou tím zvýšeny odborné kompetence a především podpořeny komunikační schopnosti pro budování vyspělé znalostní společnosti.

Vytvořením sítě GeoInfoNet dojde k podpoře odborné spolupráce na národní úrovni, jež umožní lepší prosazení a zapojení mladých odborníků na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí tvorby sítě je úzké propojení různých subjektů vzdělávacích a aplikačních, kteří tak mohou pružněji reagovat na současné potřeby a poptávku trhu práce.

Projekt umožní cílovým skupinám z řad studentů a pracovníků žadatele a partnerů získat nové poznatky zodborné práce, vytvořit nové kontakty a nabýt dovednosti v komunikaci, které umožní snadnější budování odbornosti a lepší postavení na trhu práce. Realizace projektu nabídne cílové skupině studentům vysokých škol rozšíření znalostí, zkušeností a dovedností v oblasti geoinformatiky, čímž zlepší jejich postavení na trhu práce. Akademičtí a ostatní pracovníci vysokých škol žadatele a partnerů a další pracovníci zabývající se výzkumem a vývojem dosáhnou vyšší úrovně a frekvence vzájemné komunikace.

Cílem pak je zvýšit počet společných aktivit, podpořit vzájemnou spolupráci a tvořivost při řešení společných úkolů.

Přínosem pro cílovou skupinu bude zejména získání zkušeností, vědomostí a dovedností v oblasti geoinformatiky, navázání nových profesních kontaktů, poznání metod a způsobů práce na partnerských pracovištích, navázání mezinárodních kontaktů a budování vlastních týmů mezi institucemi vzdělávacími, výzkumnými a aplikačními.

 

 

 

Poslední články

Web

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin Share to Google 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

©2011 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky