Akce

Přehled akcí

5. období udržitelnosti červen 2018 - květen 2019 

6. 20185. 2019 - Mezinárodní spolupráce v síti GeoInfoNET


6. 20185. 2019 - Akademická spolupráce v síti GeoInfoNET


21. 3. 2019 - Poprojektové setkání (VŠB-TU)


20.22. 3. 2019 - Odborná spolupráce při organizaci Symposia GIS Ostrava 2018 (VŠB-TU)


20. 3. 2019 - Gisáček 2018 (VŠB-TU)


21. 3. 2019 - Setkání uživatelů (GEOCENTRUM)


13.15. 11. 2018 - Exkurze studentů UPOL (T-MAPY)


14. 11. 2018 – Popularizace oboru (MENDELU)


16. 10. 2018 - Poprojektové setkání na akci POOL 2018 (UP)4. období udržitelnosti červen 2017 - květen 2018

6. 2017-5. 2018 - Mezinárodní spolupráce v síti GeoInfoNET


6. 2017-5. 2018 - Akademická spolupráce v síti GeoInfoNET


2017-2018 – Vyžádané přednášky (MENDELU)


21. 3. 2018 - Poprojektové setkání (VŠB-TU)


21. - 23. 3. 2018 - Odborná spolupráce při organizaci Symposia GIS Ostrava 2018 (VŠB-TU)


21. 3. 2018 - Gisáček 2018 (VŠB-TU)


3.-4. 2018 - Setkání uživatelů (GEOCENTRUM)


10. 12. 2017 - Exkurze studentů UPOL na pracovišti T-MAPY (T-MAPY)


15. 11. 2017 – Popularizace oboru (MENDELU)


10. 2017 - Poprojektové setkání na akci POOL 2018 (UP)


4.-5. 10. 2017 - Poprojektové setkání v Plzni (ZČU)3. období udržitelnosti červen 2016 - květen 2017


6. 2016-5. 2017 - Mezinárodní spolupráce v síti GeoInfoNET


6. 2016-5. 2017 - Akademická spolupráce v síti GeoInfoNET


2016-2017 – Vyžádané přednášky (MENDELU)


2016-2017 – Konzultace metodických postupů (T-MAPY)


2016-2017 - Součinnost při přípravě a realizací projektů (UP)


23. 3. 2017 - Poprojektové setkání (VŠB-TU)


22. - 24. 3. 2017 - Odborná spolupráce při organizaci Symposia GIS Ostrava 2017 (VŠB-TU)


22. 3. 2017 - Gisáček 2016 (VŠB-TU)


9. 2. 2017 - Setkání uživatelů (GEOCENTRUM)


10. 10. 2016 - Exkurze studentů UP na pracovišti T-MAPY (T-MAPY)


16. 11. 2016 – Popularizace oboru (MENDELU)


18. - 19. 10. 2016 - Poprojektové setkání na akci POOL 2016 (UP)


5. 10. 2016 - Poprojektové setkání v Plzni (ZČU)


2. období udržitelnosti červen 2015 - květen 2016

6. 2015-5. 2016 - Mezinárodní spolupráce v síti GeoInfoNET

6. 2015-5. 2016 - Akademická spolupráce v síti GeoInfoNET

4. 4. 2016 - Prezentace modelu Urban Planner (UP)

16. - 18. 3. 2016 - Odborná spolupráce při organizaci Symposia GIS Ostrava 2016 (VŠB-TU)

16. 3. 2016 - Gisáček 2016 (VŠB-TU)

11. 2. 2016 - Setkání uživatelů (GEOCENTRUM)

2. 12. 2015 - Exkurze studentů UPOL na pracovišti T-MAPY (T-MAPY)

18. 11. 2015 - Dny otevřených dveří (MENDELU)

15. 10. 2015 - Poprojektové setkání na akci POOL 2015 (UP)

3.-4. 9. 2015 - Poprojektové setkání v Lednici (ZČU)

1. 7. 2015 - Součinnost při přípravě a realizaci projektu (T-MAPY)


1. období udržitelnosti červen 2014 - květen 2015

29. 5. 2015 - Poprojektové setkání po soutěži GISáček 2015 (VŠB TU)

22.-24. 5. 2015 - GIS WEEKEND 2015 (UP)

3. - 5. 2015 - Součinnost při přípravě projektu TA ČR (T-MAPY)

27. 2. 2015 - Poprojektové setkání po Kartografickém dni 2015 (UP)

26.-28.01-2015 - Poprojektové setkání na Symposiu GIS Ostrava 2015 (VŠB-TU)

26. 01. 2015 - Seminář Visuální a textové programování v ArcGIS (VŠB-TU)

22. 01. 2015 - Setkání uživatelů (GEOCENTRUM)

2014/2015 - Spolupráce v projektech COST (MENDELU)

2014/2015 - Spolupráce na projektu Inovačního voucheru (GEOCENTRUM)

2014/2015 - ZPRÁVY O SPOLUPRÁCI V SÍTI GeoInfoNET

15. 12. 2014 - Poprojektové setkání (MENDELU)

3. 12. 2014 - Exkurze studentů UPOL do spol. T-MAPY Hradec Králové (UP)

1. 10. 2014 - Konzultace studentů ZČU s odborníky z UPOL (ZČU)


Ukončení projektu

30. 5. 2014 - Workshop: Práce s aplikacemi poskytovatelů II. (pro zemědělce) (GEOCENTRUM)

Invited Lector: Trendy aplikované geoinformatiky v precizním lesnictví (MENDELU)

29. 5. 2014 - Workshopy: Mapy v komunitním rozvoji (UP)

Zdroje dat v geoinformatice (UP)

28. 5. 2014 - Workshopy: Atlasová tvorba (UP)

Úvod do teorie grafů II. (UP)

DOBRÉ PRAXE: Maďarsko - Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. (UP)

Island - Mgr. Jakub Barteska (GEOCENTRUM)

Island - Ing. Jan Růžička, Ph.D. (VŠB-TU)

27. 5. 2014 - Vzdělávací kurz: Skupinová dynamika a koučování (UP)

Multimediáloní hudební mapa ČR pro ZUŠ (UP)

26. 5. 2014 - Přednášky: Technický pracovník, analytik a operátor v prostředí GIS (UP)

Ekosystémové služby (UP)

23. 5. 2014 - Workshopy: Využití GIS v povodňové ochraně (UP)

Krajina v prostředí GIS (UP)

22. 5. 2014 - Workshopy: Zpracování DMT z dat 5GR OCAD 11 (UP)

Výukový portál pro otázky klimatu a jeho změn (UP)

16. 5. 2014 - Konference Gisáček 2014 (VŠB-TU)

15. 5. 2014 - Workshop - Práce s aplikacemi poskytovatelů I. (UP)

14. 5. 2014 - Úvod do teorie grafů i. (UP)

E-learningové kurzy zaměřené na klima a klimatickou změnu (UP)

13. 5. 2014 - Přednáška Struktura krajiny pro využití v protředí GIS (UP)

Prostorové aspekty fenologických charakteristik (UP)

DOBRÉ PRAXE - Maďarsko - Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. (UP)

12.-15. 5. 2014 - Exkurze studentů VŠB-TU

7.- 5. 2014 - Seminář RockWare (VŠB-TU)

28. - 29. 4. 2014 - Exkurze studentů MENDELU (1. a 2. den)

18. 4. 2014 - Vzdělávací kurz Software pro tvorbu funkčních prezentací (UP)

11. 4. 2014 - Prezentace bakalářských a magisterských prací (MENDELU)

9. 4. 2014 - Přednáška Využití nástroje Geoexplorer (VŠB-TU)

2. 4. 2014 - Kurz PyWPS  (VŠB-TU)

24. 3. 2014 - Kurz CityGML (VŠB-TU)

12. - 14. 3. 2014 - Exkurze studentů univerzit

24. - 27. 2. 2014 - Invited Lector Dr. Arzu Coltekin (UP)

18. 2. 2014 - Workshop - Mapy velkých měřítek (ZČU)

11. - 12. 2. 2014 - Kurz rozvoje osobnosti - Využití Mind Maps v geoinformatice (UPOL)

29. 1. 2014 - Den otevřených dveří - GIS Day (ZČU)

19. - 24. 1. 2014 - Kurz komunikace v anglickém jazyce (UP)

14. - 15. 1. 2014 - Seminář - Rozvoj spolupráce při vzdělávání (ČZU)

12. 12. 2013 - Vzdělávací kurz - Motivace (UP)

11. - 13. 12. 2013 - Exkurze studentů UPOL

5. 12. 2013 - Vzdělávací blok – Využití Mind Maps ve výzkumné praxi v geoinformatice,

- DOBRÉ PRAXE Blok přednášek - Zkušenosti z Dobrých praxí (UP)- ISPRS FINSKO. MTT FINSKO, EuroGeographics

20. 11. 2013 - Den otevřených dveří - GIS Day (MENDELU)

13. 11. 2013 - Den otevřených dveří - GIS Day (UP)

29. 10. - 9. 11. 2013 - DOBRÉ PRAXE - Finsko, Estonsko (RNDr. Pavel Švec, Ph.D. - VŠB-TU, Ing. Pavla Kratochvílová - MENDELU, Martin Machala - MENDELU, Mgr. Jakub Barteska - GEOCENTRUM)

4. 9. 2013 - DOBRE PRAXE Blok přednášek - Zkušenosti z Dobrých praxí (ZČU)

GFZ Potsdam

22. - 24. 8. 2013 - Meeting ICA Komise pro mapy a internet v Plzni (ZČU)

28. 7. - 9. 8. 2013 - DOBRÉ PRAXE - Německo (Ing. Michal Kačmařík, Ph.D. - VŠB-TU, Mgr. Petr Závodník - GEOCENTRUM)

5. 6. 2013 - Blok přednášek - Zkušenosti z Dobrých praxí (Razová) (UP)

2. - 7. 6. 2013 - Prezentační a komunikační techniky - 5-ti denní kurz angličtiky (UP)

17. - 30. 5. 2013 - DOBRÉ PRAXE - Island (RNDr. Pavel Švec, Ph.D. - VŠB-TU, Ing. Helena Kilianová, Ph.D. - UP)

13. - 17. 5. 2013 - DOBRÉ PRAXE - Slovensko (doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. - MENDELU, RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. - UP, Ing. Kateřina Růžičková, Ph.D. - VŠB-TU)

5. - 18. 5. 2013 - DOBRÉ PRAXE - Rakousko (Ing. Petr Vahalík, Ph.D. - MENDELU, Ing. Martina Vichrová - ZČU, Ing. Helena Kilianová, Ph.D. - UP)

18. 4. 2013 - Vzdělávací kurz: Grafologie (UP), Představení KGI PřF studentům ZČU

20. - 22. 3. 2013 - Společní exkurze studentů univerzit

21. 2. 2013 - Konference: Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství Praha (MENDELU)

21. - 23. 1. 2013 - 7. projektové setkání - GIS Ostrava (VŠB-TU)

11. 12. 2012 - WEEDMAP – mezinárodní databáze pro mapování výskytu plevelů

7. 12. 2012 - Odborné přednášky (VŠB-TU)

7. 12. 2012 - Den otevřených dveří (MENDELU)

5. 12. 2012 - Komplexní pozemkové úpravy – náležitosti projektů, lektor Ing. Michal Najman (GEOCENTRUM)

30. 11. 2012 - Odborné přednášky (VŠB-TU)

23. 11. 2012 - Odborné přednášky (VŠB-TU)

21. 11. 2012 - Přednáška - Zkušenosti z Dobrých praxí

15. - 16. 11. 2012 - Představení pracoviště a blok přednášek (MENDELU)

14. 11. 2012 - Den otevřených dveří – GIS Day (UPOL, MENDELU, T-mapy, ZČU)

9. 11. 2012 - Den otevřených dveří - GIS Day (VŠB-TU)

6. 11. 2012 - Workshopy a přednášky T-mapy

7. - 21. 10. 2012 - DOBRÉ PRAXE - Španělsko (Ing. Brian Polovinčák - MENDELU, Ing. Jan Vandrhol - VŠB-TU)

3. - 5. 10. 2012 - Přednáška a cvičení lektorů Dobrých praxí - implementace poznatků ze zahraničí

Kurz komunikace Bloku vzdělávání – administrace databází, lektor Ing. Petr Jiroušek (ZČU)

22. 9. - 7. 10. 2012 - DOBRÉ PRAXE - Norsko (Ing. Jakub Šilhavý - ZČU, RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D. - UPOL)

18. 9. 2012 - Workshopy a přednášky T-mapy

13. 9. 2012 - 5. projektové setkání (UPOL)

Kurz komunikace Bloku vzdělávání – asertivita a řeč těla, lektorka Mgr. Jarmila Políčková

11. - 13. 9. 2012 - Seminář - Projektové aktivity

15. - 17. 6. 2012 - 4. projektové setkání v Nečtinách

15. 6. 2012 - Přednáška - Zkušenosti z Dobrých praxí

14. 6. 2012 - Představení pracoviště T-mapy

4. - 8. 6. 2012 - Kurz angličtiny (Pec pod Sněžkou)

13. - 28. 5. 2012 - DOBRÉ PRAXE - Švédsko, Norsko (Ing. Jakub Šilhavý - ZČU, Ing. Karel Jedlička - ZČU Milan Kollinger - T-Mapy, RNDr. Jaroslav Burian, Ph.D.- UPOL)

1. 5. 2012 - Exkurze (UPOL) - Vysoké Pole

29. 4. - 11. 5. 2012 - DOBRÉ PRAXE - Nizozemsko (Ing. Karel Janečka, Ph.D. - ZČU, Ing. Zdena Dobešová, Ph.D. - UPOL)

16. 4. 2012 - Představení pracoviště studentům VŠB-TU Ostrava (UPOL)

14. - 30. 3. 2012 - DOBRÉ PRAXE - Španělsko (Mgr. Jana Svobodová, Ph.D. - UPOL, Mgr. Lukáš Svoboda - GEOCENTRUM, spol. s r.o.)

28. 2. 2012 - Den otevřených dveří - GEOCENTRUM

24. 2. 2012 - Setkání týmu GeoInfoNET, Přednáška GEOCENTRUM

24. 2. 2012 - Kartografický den (UPOL)

23. 2. 2012 - Představení pracoviště (UPOL)

1. 2. 2012 - Den otevřených dveří (VŠB-TU)

26. 1. 2012 - Invited Lector Dr. Xiaoye LIU

25. 1. 2012 - Den otevřených dveří (ZČU)

24. 1. 2012 - 3. projektové setkání - Představení pracoviště (VŠB-TU)

23. - 26. 1. 2012 - Symposium GIS Ostrava 2012

20. 1. 2012 - Den otevřených dvěří (UPOL)

12. 1. 2012 - Workshop: Zkušenosti s realizací projektu GeoInfoNET a jemu podobných síťových projektů (UPOL)

14. 12. 2011 - Přednáška: Technologické novinky v produktech ERDAS a LPS (UPOL)

9. 12. 2011 - Den otevřených dveří (MENDELU)

23. - 25. 11. 2011 - Exkurze studentů (UPOL) - Geoinformatika v praxi

24. - 25. 11. 2011 - Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství

24. 11. 2011 - Představení pracoviště - MENDELU

16. 11. 2011 - Den otevřených dveří - GIS Day (UPOL, MENDELU, T-mapy, VŠB-TU, ZČU)

15. 11. 2011 - Schůzka realizačního týmu UPOL – komunikační kurz angličtiny

9. - 10. 11. 2011 - Konference GIS Esri v ČR

22. 10. 2011 - SLET OLOMOUCKÝCH GEOINFORMATIKŮ

7. 10. 2011 - 2. projektové setkání - Představení pracoviště (ZČU)

6. 10. 2011 - Geomatika v projektech (Plzeň)

12. 9. 2011 - Koordinační schůzka realizačního týmu UPOL

20. - 21. 9. 2011 - Setkání uživatelů firmy T-MAPY

8. - 9. 9. 2011 - Geografie a geoinformatika – výzva pro praxi a vzdělávání

16. 6. 2011 - 1. projektové setkání - Představení pracoviště (UPOL)


 


©2011 Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra geoinformatiky